نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع كارشناسی سال 1392

92/06/25

 ثبت نام حدود 900 نفر دانشجويان پذيرفته شده در آزمون سراسری سال 1392    ( مقطع كارشناسی ) در روز دوشنبه مورخ 1/7/92 در محل اداره آموزش پرديس دانشكده های فنی از ساعت -/7 صبح لغايت -/18 انجام خواهد شد.