نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه1

قابل توجه پذيرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی پیوسته 1392

92/06/23

اطلاعیه 

قابل توجه پذيرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی پیوسته 1392: 

ضمن تبريك به پذيرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده فنی فومن  بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه مراحل ثبت نام، بعد از اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه تهران در محل پردیس دانشکده های فنی واقع در امیرآباد تهران صورت می پذیرد. ضمناً زمان انتخاب واحد و برنامه هفتگي متعاقباً در سايت دانشگاه تهران اطلاع رساني خواهد شد.