نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص دانشجويان مشروطي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته 94 .

94/11/05

 

احتراماً پيرو بخشنامه هاي شماره 56275/پ/122 مورخ 5/3/1394 و شماره 98304/پ/122 مورخ 30/4/1392 ( نحوه ارسال موارد آموزشي دانشجويان به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه تهران ) به استحضار مي رساند ؛ دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي سال 1394و قبل از آن چنانچه تاكنون در مدت تحصيل دو نيمسال مشروط شده باشند ، مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند .

صدور احكام محروميت از تحصيل اين گونه دانشجويان در موعد مقرر پس از دو نيمسال مشروطي و قبل از شروع نيمسال بعدي الزامي است .

از ارسال هرگونه درخواست ادامه تحصيل آنان به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه خودداري نمايند .

 

ضمناً مقررات فوق براي دانشجويان ورودي سال 1394 و پس از آن نيز از نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 لازم الاجراء خواهد بود .