نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعيه " قابل توجه دانشجويان ارشد مجازي ورودي "93 .

94/11/05

درس برنامه ريزي متغيرهاي صحيح 8109147-22  در نيمسال دوم 95-94 به ليست دروس  دانشجويان كارشناسي ارشد مجازي ورودي 93 اضافه شده است"  .