نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پايان نامه/ رساله .

94/11/25

پيرو نامه شماره 193788/ت/82 مورخ 2/8/91 درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پايان نامه/ رساله به استحضار مي رساند زمان اخذ مجوز در نيمسال 2 - 94 ، از 10/11/94 لغايت 5/6/95 و زمان دفاع از پايان نامه/رساله، از 18/11/94 لغايت 13/6/95 اعلام مي گردد.

با توجه به عدم اعلام رسمي تقويم آموزشي سال تحصيلي آينده، مهلت در نظر گرفته شده درصورت شروع نيمسال 95-1 در تاريخ 23 شهريور1395 مي باشد.