نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص تمديد مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد،رساله دكتري تخصصی(Ph.D) .

94/12/01

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1394/11/18 كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و جلسه مورخ 94/11/20 كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه با درخواست دانشجويان دوره هاي : ( روزانه ، نوبت دوم و روزانه - شهريه پراز ) مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي ( Ph.D ) براي دفاع از پايان نامه و رساله دكتري تخصصي ( Ph.D ) حداكثر تا تاريخ 1394/12/15 به شرط ثبت نام رسمي و ثبت وضعيت در نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 كارنامه آنان ، بدون ايجاد نيمسال تحصيلي دوم سال تحصيلي 95-1394 با در نظر گرفتن مجوز ادامه تحصيل و وجود سنوات تحصيلي تاييد شده و با رعايت ساير شرايط و مقررات و آيين نامه هاي آموزشي مربوط موافقت مي شود.