نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص اساتيد و ظرفیت های پروژه كارشناسي مهندسي صنايع دانشکده فنی فومن نيمسال دوم 95-94.

94/12/01

ظرفیت اساتید پروژه کارشناسی مهندسی صنایع نیمسال دوم 95-94

 

رديف

نام استاد

ظرفيت

1

آقاي دكتر سنگري

6 نفر

2

آقاي دكتر نظري

6 نفر

3

آقاي دكتر تسليمي

3 نفر

4

آقاي دكتر بزرگي

3 نفر

5

آقاي مهندس نصراللهي

4 نفر

6

خانم مهندس پاشاپور

4 نفر

7

آقاي دكتر مردان

2 نفر

8

آقاي مهندس حافظي

2 نفر