نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اساتيد راهنماي پروژه كارشناسي مهندسي شيمي نيمسال دوم 95-94.

94/12/02

ظرفیت اساتید پروژه کارشناسی مهندسی شیمی نیمسال دوم 95-94

 

رديف

نام استاد

ظرفيت

1

آقاي دكتر محمد علی آرون

3

2

آقاي دكتر محمد محمدی خاناپشتانی

3

3

خانم دکتر آزاده ابراهیمیان

3

4

خانم دکتر  ندا گیلانی

3

5

آقاي دکتر احمد حلاجی ثانی

3

6

آقای دکتر جمشید محمدی روشنده

3

7

آقاي دکتر عمید الدین نورعلیشاهی

3

8

آقاي دکتر سید حامد موسوی

3