نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه ارزشيابي الكترونيكي اساتید نيمسال دوم تحصيلي 95-94 .

95/02/14

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان تعيين شده براي ارزشيابي الكترونيكي اساتید  نيمسال دوم تحصيلي 95-94 از روز شنبه مورخ 95/02/18 لغايت روز چهارشنبه مورخ 95/02/29 خواهد بود.

لازم به ذكر است در صورت عدم انجام ارزشيابي ، امكان انتخاب واحد و همچنين رويت نمرات به هيچوجه براي دانشجويان وجود نخواهد داشت .