نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

مصوبه قبلي هيات رئيسه پرديس در خصوص حمايت از طرح هاي دانشجويي جهت شركت در مسابقات و نمايشگاههاي علمي .

95/02/20

به اطلاع مي رسد بنابر اين مصوبه، پرديس دانشكده هاي فني، از طرح هايي كه منجر به ساخت و ارائه يك محصول مي شود جهت شركت و ارائه در مسابقات و نمايشگاههاي علمي تا سقف10/000/000 ريال مشروط به حمايت مساوي توسط استاد يا دانشكده مربوطه حمايت مي كند.