نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

بخشنامه پذيرش دانشجو درمقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون/ويژه سهميه استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي 96-95 .

95/03/05

دانشگاه تهران در اجراي سياست‌هاي هدايت و حمايت از دانشجويان برتر و ارائه تسهيلات به آنان براي ورود به دوره كارشناسي ارشد، به استناد آيين نامه شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه براي سال تحصيلي ۹۶-۹۵ در رشته‌هايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارند به صورت مازاد بر ظرفيت و با رعايت كامل مقررات دانشجو مي‌پذيرد. لذا ضمن ارسال اطلاعيه پذيرش به همراه كاربرگ‌ها و فرم تقاضا (فرم پرتال سازمان سنجش)، ضروري است مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دانشجويان رسانيده شود تا به منظور مشاهده شرايط پذيرش، به سايت معاونت آموزشي دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه و در صورت داشتن شرايط لازم، حداكثر تا تاريخ ۹۵/۰۳/۱۵ نسبت به ارائه فرم تكميل شده تقاضا اقدام نمايند. سپس پرديس / دانشكده‌ها با رعايت مفاد مندرج در اطلاعيه و اجراي دقيق آيين نامه‌ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نتيجه نهايي را در كاربرگ‌هاي پيوست درج و به همراه صورتجلسه گروه و شوراي آموزشي، طي نامه رسمي توسط معاون محترم آموزشي پرديس / دانشكده حداكثر تا تاريخ ۱۵/٤/۹۵ به اين اداره كل ارسال نمايند. بديهي است پس از معرفي واجدين شرايط از سوي پرديس / دانشكده‌ها و كنترل نهايي توسط اين اداره كل، قطعي شدن پذيرش و ثبت نام هر يك از منتخبين منوط به تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و اعلام نتايج در پرتال آن سازمان و همچنين تاييد صلاحيت عمومي معرفي شدگان از سوي هسته گزينش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.

خاطرنشان مي‌سازد با توجه به محدوديت زماني و بسته شدن پرتال سازمان سنجش در تاريخ ۹۵/۰۵/۳۰ نسبت به اعلام اسامي در تاريخ تعيين شده (۱۵/۴/۹۵) اقدام لازم صورت پذيرد در غير اين صورت مدارك و اسامي ارسال شده از سوي پرديس / دانشكده‌ها پس از تاريخ تعيين شده قابل بررسي نبوده و به نتايج اعلام شده پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان گرامی جهت دریافت فرم های پیوست اینجا کلیک نمایید.