نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

تاييديه تحصيلي كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي و معافيت تحصيلي دانشجويان.

95/04/15

                                                             

  به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند  "تاييديه تحصيلي مقطع قبلي دانشجو و برگ معافيت تحصيلي تاييد شده دانشجوي ذكور مشمول (در كليه مقاطع)" حداكثر تا شروع دومين نيمسال تحصيلي پس از قبولي و ثبت نام و تشكيل پرونده دانشجو بايد واصل و در سيستم جامع آموزش دانشگاه ثبت گردد. اينگونه دانشجويان درصورت عدم وصول و ثبت برگ معافيت تحصيلي و تاييديه تحصيلي مقطع قبلي آنان در سيستم جامع آموزشي، "مجاز به ثبت نام در نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 نخواهند بود "و با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي ورود به سيستم و ثبت نام آنان فعال نمي گردد.