نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص امكان انتخاب واحد دانشجويان نيمسال اول تحصيلي 96-95 .

95/05/26

 با توجه به پيگيري هاي مكرر تعدادي از دانشجويان (بخصوص ورودي هاي جديد) كه موفق به انجام ارزشيابي نشده اند و پيگيري واحدهاي مختلف دانشگاه، استثنائاً امكان انتخاب واحد نيمسال آتي و مشاهده نمرات در نيمسال دوم تحصيلي 95-94 براي كليه دانشجويان فراهم مي باشد .