نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعيه مهم در خصوص تاييديه و معافيت تحصيلي دانشجو یان .

95/06/16

به اطلاع دانشجویان می رساند به صورت موقت كنترل اعمال شده در ثبت نام نيمسال تحصيلي 1-96-95 در خصوص ارايه تاييديه تحصيلي مقطع قبلي و معافيت تحصيلي غير فعال مي گردد .

قابل ذکر است  كليه دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد كه تا كنون موفق به ارائه تاييديه و معافيت تحصيلي خود نشده اند، موظفند حداكثر تا تاريخ 12/7/95 موارد فوق را به واحد آموزش پردیس فنی تحويل دهند.

آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی فومن