نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

بخشنامه در خصوص اتمام سنوات تحصيلي دانشجویی .

95/07/03

 پيرو بخشنامه هاي شماره 340534/پ/122 مورخ 1394/12/12 و شماره 278306/پ/122 مورخ 1394/09/17 در خصوص سنوات تحصيلي دانشجو به اطلاع می  رساند ؛

"دانشجويان داراي اتمام سنوات فاقد مجوز كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 " مجاز به ثبت نام در سامانه جامع نمی باشند .

در ضمن مجوز ثبت نام بيش از سنوات مجاز دانشجو پس از ارايه مستندات توسط دانشجوي متقاضي و تكميل فرم كميسيون بررسي موارد خاص و ارسال به اداره آموزش بررسي و اقدام مي گردد .