نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

مقررات خروج از كشور دانشجوي ( ذكور ) مشمول كليه مقاطع تحصيلي .

95/08/03

بر اساس مورخ 1395/07/14 مقررات خروج از كشور دانشجوي ( ذكور ) مشمول كليه مقاطع تحصيلي و با توجه به  جلسه هماهنگي با مسئولان  محترم سازمان وظيفه عمومي ، رعايت موارد ذيل براي هماهنگي در تنظيم گواهي هاي خروج از كشور ضرورت دارد . در غير اين صورت تاييد گواهي هاي ارسالي در سامانه جامع توسط اين مديريت امكان پذير نخواهد بود .

1-كليه دانشجويان ( ذكور ) مشمول براي درخواست خروج از كشور به دلايل ؛ زيارتي ، سياحتي ، علمي ، مسابقه ورزشي و فرصت مطالعاتي ( ويژه دانشجويان دكتري تخصصي ) موظف هستند قبل از درخواست خروج از كشور  ( درخواست گواهي و ورود به پيشخوان  سامانه جامع ) ابتدا به پليس + 10 مراجعه و كد سخا دريافت نمايند و سپس درخواست گواهي از سامانه را ثبت نمايند .

توضيح : خروج از كشور دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) طبق مقررات مربوط براي فرصت تحقيقاتي بررسي و اقدام مي شود . 

2- مدت خروج از كشور دانشجو ( عدم حضور مجاز دانشجو در كلاس هاي درسي طول نيمسال تحصيلي ) حداكثر 3 هفته ( 21 روز ) مي باشد . با اين حال طبق مذاكرات جلسه مذكور و نظر سازمان وظيفه عمومي چنانچه در گواهي خروج از كشور مدت حداكثر 30 روز درج گردد به شرط رعايت عدم زمان حضور دانشجو در كلاس هاي دروس انتخابي ( بيش از 21 روز ) به منظور امور گذرنامه ، رواديد ، امور اداري و ... بلامانع است .

3- خروج از كشور در بازه امتحانات طبق تقويم مصوب دانشگاهي به هيچ وجه مجاز نمي باشد .