نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه دانشجويان صاحب استعداد برتر جديد الورود و شاغل به تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي كه در سنوات مجاز تحصيل .

95/08/04

دانشجويان متقاضي استفاده از تسهيلات بنياد ملي نخبگان مي توانند جهت كسب اطلاعات تكميلي به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به نشاني http://academics.ut.ac.ir مراجعه نمايند .

 

معاونت آموزشي دانشگاه تهران