نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعيه مهم در خصوص بازه زماني ارزشيابي الكترونيكي اساتيد دانشكده در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95.

95/09/14

اطلاعيه مهم در خصوص بازه زماني ارزشيابي الكترونيكي اساتيد دانشكده در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

 

قابل توجه كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در نيمسال اول سال تحصيلي 96- 95

 

به آگاهي مي رساند كليه دانشجويان دانشكده مي توانند از روز يك شنبه مورخ 95/09/28 لغايت روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 با مراجعه به سامانه آموزشي گلستان نسبت به ارزشيابي الكترونيكي اساتيد خود اقدام نمايند.

 

بديهي است در صورت عدم انجام ارزشيابي الكترونيكي، امكان انتخاب واحد در نيمسال دوم 96-95 و همچنين رويت نمرات نيمسال اول 96-95 به هيچ وجه براي دانشجويان محترم وجود نخواهد داشت.

 

دانشجويان مي توانند در صورت هرگونه مشكل يا سوال در اين خصوص به کارشناس آموزش دانشکده خود مراجعه نمايند.