نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعيه تمديد زمان ارزشيابي اساتيد نيمسال اول 96-95.

95/10/14

به اطـلاع دانشجـــویان محـــترم می رساند بازه زماني ارزشیابی از روز دوشنبه مورخ 95/10/13 لغايت روز جمعه مورخ  95/10/17 تمديد شده است. لازم به ذكر است در صورت عدم انجام ارزشيابي ، امكان رويت نمرات و انجام انتخاب واحد براي دانشجويان وجود نخواهد داشت .