نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

بخشنامه پذيرش دانشجو درمقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون/ويژه سهميه استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي 97-96.

95/10/15

به اطلاع دانشجويان محترم می رساند  به منظور مشاهده شرايط پذيرش، به سايت معاونت آموزشي دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه و در صورت داشتن شرايط لازم، حداكثر تا تاريخ ۹۵/۹/۳۰ نسبت به ارائه فرم تكميل شده تقاضا اقدام نمايند. پرديس / دانشكده‌ها با رعايت مفاد مندرج در اطلاعيه و اجراي دقيق آئين نامه‌ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نتيجه نهايي را در كاربرگ‌هاي پيوست درج و به همراه صورتجلسه گروه و شوراي آموزشي، طي نامه رسمي توسط معاون محترم آموزشي پرديس / دانشكده حداكثر تا تاريخ ۹۵/۱۰/۲۰ به اين اداره كل ارسال نمايند. كليه متقاضيان، الزاماً مي‌بايست حداکثر تا تاریخ 95/10/18 به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به بارگذاري فرم اطلاعات فردي (فرم پرتال سازمان سنجش) و پرداخت مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ريال از طريق درگاه الكترونيكي اقدام نمايند .