نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارآفرینی

افتخارآفرینی دانشجویان دانشكده فنی فومن در نوزدهمين المپياد مهندسی شيمی

1393/04/03

 آقایان میلاد شكوری و علی اكبر گودرزی دانشجویان ورودی 89 و 90 رشته مهندسی شیمی و نفت درنوزدهمين المپياد مهندسی شيمی (قطب 2 كشوری) به ترتیب مقام دوم و چهارم را كسب كردند.