نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر 222

"فعالیت اداره آموزش و تحصیلات تكمیلی تهران در تاریخ 1/7/92"

92/06/26

 

بدينوسيله به استحضار می رساند  به دليل حضور و ثبت نام دانشجويان جديدالورود سال تحصيلی 93-92 كارشناسی، امور آموزشی و مراجعات دانشجويی در حوزه معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی پرديس دانشكده های فنی در تاريخ 1/7/92 انجام نمی شود. لطفاً به كليه دانشجويان اطلاع رسانی گردد.