نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجازی

قابل توجه پذيرفته شدگان دوره هاي آموزش مجازي سال 1392

92/06/21

 قابل توجه پذيرفته شدگان دوره هاي آموزش مجازي سال 1392:

ضمن تبريك به پذيرفته شدگان محترم دوره هاي آموزش مجازي كارشناسي ارشد صنايع دانشكده فني فومن، بدينوسيله به اطلاع ميرساند امتحانات پايان ترم اين دوره در دانشكده صنايع پرديس دانشكده هاي فني برگزار مي گردد؛ ضمناً زمان ليست دروس ارائه شده و برنامه هفتگي جهت انتخاب واحد متعاقباً در سايت دانشكده فني فومن اطلاع رساني خواهد شد.

 

اداره آموزش و تحصيلات تكميلي دانشكده فني فومن