نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

/104

 سرپرست: مهندس هوشیار مقیم علی آبادی

مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن با هدف ایجاد امکان بهره برداری متمرکز از دستگاههای آنالیز پیشرفته ، همکاری در انجام طرح های پژوهشي اساتيد ، دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی ، متقاضيان از سطح دانشگاه تهران و متقاضیان از دیگر دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مشاوره‌ در زمینه انجام آزمایشات مختلف، برگزاری کارگاه های آموزشی وارائه خدمات به عنوان واحد كنترل كيفيت و تحقيق و توسعه صنایع استان، در ابتدای سال 1394 تاسیس شد. اطلاعات مربوط به دستگاههای موجود دراین مرکز عبارتند از:

  1. طيف سنج جذب اتمي
  2. كروماتوگراف گازي با طيف سنج جرمي
  3. كروماتوگراف مايع
  4. طيف سنج مرئي-ماورا بنفش
  5. طيف سنج تبديل فوريه مادون قرمز
  6. دستگاه اندازه گيري نقطه ذوب