نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

2552523

اطلاعیه مهم در خصوص حذف و اضافه

92/11/09

 

دانشجويان محترم:

با توجه به تغييرات ايجاد شده در برنامه هفتگي نيمسال دوم 93-92 (اساتيد و زمان ارائه) لازم است نسبت به ثبت و تاييد واحدهاي انتخابي خود در بازه حذف و اضافه اقدام نماييد. بديهي است  مسئوليت عدم ثبت واحدها بر عهده خود دانشجو مي باشد.

ضمناٌ به نكات زير توجه نماييد:

  1. درس تحريك چاه گروه مهندسي نفت با درس مهندسي مخازن 3 گازي با كد (8104125) با همان برنامه و استاد جايگزين گرديده است.
  2. درس اقتصاد عمومي2 از ليست دروس ارائه شد حذف گرديده و دانشجويان مي توانند در صورت تمايل دروس اختياري گروه مهندسي صنايع را كه با برنامه درسي و امتحاني آنها تداخل ندارد انتخاب نمايند.
  3. درس اختياري مديريت صنعتي (8104297) براي گروه مهندسي صنايع نيز مي تواند به عنوان درس اختياري انتخاب گردد.
  4. هنگام انتخاب دروس حتماً به كد گروه ارائه دهنده درس(41 الي  45 مختص دانشكده فني فومن مي باشد) توجه نماييد.
  5. در صورت نياز به همنياز شدن دروس مراجعه حضوري دانشجو الزاميست.