نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

111

اطلاعیه در خصوص ارسال مدارك براي كميسيون پزشكي

92/11/23

 

اطلاعیه

احتراماً به استحضار مي رساند از تاريخ 20/11/92 جهت حذف پزشكي مربوط به دانشجويان و مرخصي استعلاجي ويژه كاركنان دانشگاه، به استثناي بيماريهايي كه منجر به بستري در بيمارستان گرديده است، كليه مدارك پزشكي صرفا" از مراكز درماني دولتي، كلينيك 16 آذر و مركز مشاوره دانشجويي قابل طرح در كميسيون پزشكی می باشد. لذا مستدعي است از ارسال مدارك پزشكي به غير از موارد مذكور، خودداري فرماييد.