نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

2322222

استفاده دانشجويان از فرم هاي آموزشي موجود در سايت

92/12/06

 

اطلاعیه

 

به اطلاع میرساند كليه دانشجويان محترم می بایست از فرم های آموزشی موجود در سايت معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی پرديس با نشانی: http://egufa.ut.ac.ir و بصورت تايپ شده، جهت ارائه درخواست های آموزشی خود، استفاده نمايند.