نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

4

اطلاعیه در خصوص فرم های آموزشی مورد نیاز دانشجویان كلیه مقاطع تحصیلی

92/03/11

قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی فومن

احتراما، با توجه به قرار دادن فرم های آموزشی مورد نياز دانشجويان كليه مقاطع تحصيلی در سايت معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی  http://egufa.ut.ac.ir  خواهشمند است قبل از مراجعه به اداره آموزش پرديس فنی، فرم مورد نظر را انتخاب و در فايل Word مربوطه اطلاعات خود را تايپ نموده و پس از اخذ تاييدهای موردنياز در درخواست، فرم را جهت بررسی به اداره آموزش پرديس فنی تحويل و سپس از طريق ايميل درخواست خود را پيگيری نمايند.