نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ac

تاریخ برگزاری امتحانات پیش ترم

92/07/06

 

 

اطلاعیه

بدین وسیله برنامه امتحان پیش ترم نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 به شرح ذیل حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید دانشجویان مشمول شركت در امتحانات پیش ترم (با ارائه معرفی نامه معاونت آموزشی دانشكده) به گروه معارف اسلامی معرفی گردند ، ضمنا دانشجویان به هیچ وجه برای امتحان خارج از این برنامه به گروه معارف ارجاع داده نشوند.در صورت عدم معرفی به موقع و یا غیبت انجام امتحان مجدد مقدور نمی باشد.

الف)تاریخ و مكان آزمون:

روز چهارشنبه 1/8/92 ساعت 12-10 ، دانشكده ادبیات كلاس شماره 234

ب) منابع امتحان:

1-اندیشه اسلامی 1 (مولف: آیت الله سبحانی ودكتر محمد رضایی)

2-معارف اسلامی 2 (مولف : امینی- جوادی نشر معارف)

3-انقلاب اسلامی( كتاب :درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی، مولف عیوضی - هراتی، نشر معارف)

4-تاریخ تحلیلی صدر اسلام ( ویراست دوم تالیف آقای نصیری )

5-اخلاق اسلامی ( كتاب: اخلاق اسلامی، مولف : آذربایجانی- دیلمی ،نشر معارف)

6-متون اسلامی ( كتاب: تفسیر موضوعی قرآن كریم برگرفته از تفسیر نمونه آیت ا.. مكارم شیرازی، گردآوری و تدوین: علیرضا كمالی نشر معارف)