نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

dsfd1fddf

اطلاعیه در خصوص عدم امكان ادامه تحصيل به طور همزمان در موارد غيرمجاز

92/11/30

 

 

اطلاعیه

پيرو دستورالعمل هاي ثبت نام و آيين نامه هاي آموزشي به استحضار مي رساند ؛ ادامه تحصيل دانشجو به طور همزمان در دو دانشگاه يا يك دانشگاه در دو مقطع يا يك مقطع تحصيلي مجاز نمي باشد ، تنها دانشجويان دوره كارشناسي ( ممتاز - استعدادهاي درخشان ) صرفاٌ در مقطع كارشناسي و با مجوز واحد استعدادهاي درخشان اين اداره كل ( معاونت پايش و فناوري ) و صدور حكم ادامه تحصيل قطعي در رشته دوم مي توانند صرفاً به طور همزمان در مقطع كارشناسي در دو رشته تحصيلي  ادامه تحصيل دهند . بنابراين ادامه تحصيل افراد غيرمجاز در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-1392 تا تعيين تكليف در هر دو رشته يا مقطع امكان پذير نمي باشد و بايد اداره آموزش از ادامه تحصيل آنان جلوگيري به عمل آورد