• روابط عمومي دانشكده فني فومن امور اطلاع‌رساني درون دانشکده، همايش‌ها و مناسبت‌ها، ارتباط با خبرگزاري‌ها، انتشار خبرنامه، برگزاري مراسم دانش‌آموختگي دانشجويان و مراسم هائی از این دست را برعهده دارد.در حال حاضر آقای مجید یوسف پور مسئوليت اين قسمت را برعهده دارد.